• نقد و بررسی

    قدرت انتخاب در بازی‌های ویدیویی

    اینکه بتوانید داستان  و اتفاقات یک بازی را برحسب علایق و انتخاب های خود عوض کنید فکری است که در سر بسیاری از بازیسازان و هممینطور بازیکنان بوده و هست. اینکار باعث می‌شود که بازیکن بازی را بیشتر به یاد داشته باشد، با کاراکتر و داستان ارتباط بیشتری برقرار کنند و تجربه‌ی او با فردی دیگر کاملا متفاوت باشد. برای مثال اگر در یک بازی شما بین نجات دو کاراکتر A و B، A را انتخاب کنید با آن کاراکتر ارتباط برقرار می‌کنید و هرچقدر هم از زمانی که آن بازی را بازی کردید بگذرد باز شما آن کاراکتر را به یاد دارید. البته به یاد داشته باشید، من نمی‌گویم…