• نقد و بررسی

    یاکوزا کیوامی ۲: اژدها اینجا، اژدها اونجا، اژدها همه‌جا!

    یک نقل قول از خالق سری یاکوزا، آقای توشیهیرو ناگوشی، وجود دارد که خیلی دوست دارم: اگه بتونم یه لبخند روی صورت بازیکن بیارم، برام مهم نیست کمپانی چقدر از دستم عصبانی می‌شه. دقت برای من، اگه بخوام جور دیگه بیانش کنم، یعنی عشق. من عاشق بازیم، بخاطر همین به عنوان یک آدم حرفه‌ای، عاشق بازیکنا هم هستم از وقتی که شما پاتان را در کوچه پس کوچه‌های نم‌زده‌ی کاموروچو می‌گذارید، همین عشقی که تک تک سازندگان بازی درش ریختند معلوم می‌شود. جایی که پر شده از نورهای درخشان آرکید‌ها، فروشگاه‌ها و کازینوها، از شما انتظار دارد که تمام سوراخ سنبه‌هایش را بگردید تا در طول بازیتان نه تنها بهتان…