• چیزایی که این فصل تجربه کردم

    چیزهایی که این فصل تجربه کردم: تابستان ۲۰۲۱

    یک فصل جدید، یک سری جدید؛ بریم سراغ خواندنی و دیدنی‌های این دفعه! فصل را با رفتن به خانه‌ی مادربزرگم شروع کردم که سفر طاقت‌فرسایی بود. یک جورایی از فضای مجازی خسته شده بودم، این چرخه‌ی دائمی تجربه‌ی یک چیز صرفا برای توییت زدن در موردش و یک تعطیلات کوتاه برای استراحت نیاز داشتم. بخاطر همین هیچ دستگاه الکترونیکی با خودم به همراه نبردم غیر از یک کیندل کهنه که درش تنها یک کتاب جدید بود، دث نوت: نوتی دیگر یاااااا Death Note Another Note: The Lost Angeles BB Murder Case به این می‌گن تایتل! به این دلیل این کتاب را انتخاب کردم که یکی از رفقایم به تازگی انیمه‌ی…