• بررسی کوتاه

    بررسی کوتاه: Katawa Shoujo

    در آغاز قرار بود این بازی را به عنوان یک bonus به نوشته‌ی قبلیم اضافه کنم ولی از آنجایی که حرف بیشتری برای گفتن داشتم و خود بازی هم لایق مقاله‌ی مستقل خودش بود تصمیم گرفتم اینجا دربارش صحبت کنم. تو یه آدم زیبایی هیسااُ. هیچو‌قت برای اون معذرت خواهی نکن کاتاوا شوجو را برای بار اول خیلی تصادفی در یکی از ریپلای‌های توئیتری که هیچی ازش به یاد ندارم دیدم. و تنها دلیلی که دانلودش کردم این بود که با DDLC در یک جمله استفاده شده بود. بعد از ۲۶ ساعت و ۳ بار تمامش کردن نه فقط یکی از بهترین ویژوال ناول‌ها بلکه یکی از بهترین تجربه‌های بازی‌های…