• یادداشت شخصی

    جدال من با زبان ژاپنی: ۱ سال بعد

    اوایل بهار ۱۳۹۹ بود که یکی از همکلاسی‌هایم خیلی تصادفی انیمه‌ی دث نوت را سر کلاس بهم معرفی کرد. در آن زمان خیلی با هم صمیمی نبودیم و این پیشنهادش کمی عجیب به نظر آمد ولی بازهم نام اثر برایم جالب بود بخاطر همین خواستم که خلاصه‌اش را برایم تعریف کند. اول از همه گفت که این یک سریال نیست بلکه یک انیمه است، کلمه‌ای که برای اولین بار به گوشم می‌خورد و توضیح داد که داستانش درباره‌ی بچه دبیرستانی‌ است که با پیدا کردن دفترچه‌ای به اسم دث نوت، قدرت این را پیدا می‌کند که با نوشتن نام‌های افراد در آن، به قتلشان برساند. باید درک کنید که من…