• بررسی کوتاه

    بررسی کوتاه: شاول نایت

    در زمان‌های کهن، سرزمین‌ها بی‌پروا بودند و ماجراجویان افسانه‌ای در آن‌ها پرسه می‌زدند. میان این قهرمانان نام هیچکس درخشان‌تر از شاول نایت و شیلد نایت نبود جادوگر و دستیارانش عشق شما شیلد نایت را زندانی کرده‌اند و این در دستان شما و بیلِتان است که دشمنانتان را شکست دهید و او را نجات دهید. ایده‌ای ساده که بسیار حرفه‌ای پیاده‌سازی شده. از لحظه‌ای که شاول نایت را شروع می‌کنید شباهت زیادی را با سری بازی مِگا‌من احساس می‌کنید. جفت بازی‌ها باس‌هایی دارند که هر کدام قدرت و مرحله‌ی خاص خود را دارند، جفت کاراکتر‌ها می‌توانند از قدرت‌های مختلف استفاده کنند و در کل نحوه‌ی چیدش مراحل بسیار شبیه است. البته…