• بررسی کوتاه

    بررسی کوتاه: مینیت

    اگر تنها ۶۰ ثانیه می‌توانستید زندگی کنید چه کار می‌کردید؟ این سوالی است که دائما باید هنگام بازی کردن مینیت از خود بپرسید. کاراکتر دوست‌داشتنی ما بعد از برداشتن یک شمشیر طلسم شده تنها ۱ دقیقه می‌تواند زنده بماند و پس از آن می‌میرد و دوباره به خانه‌اش برمی‌گردد. ولی خوشبختانه ابزار و وسایلی که جمع می‌کنید پس از مرگتان با شما همراه هستند. با استفاده از آن‌ها و کشف‌ خانه‌های جدید در نقاط مختلف نقشه باید پازل‌های بازی را حل کرده و آن‌ را به پایان برسانید. میان ماجراجویی‌هایتان با کاراکتر‌های بامزه‌‌ی مختلفی آشنا می‌شوید و هر کدامشان به نوعی شما را راهنمایی می‌کنند. البته این راهنمایی‌ها واضح نیستند…