• یادداشت شخصی

    دائی‌جان ناپلئون: فراتر از یک اثر کمدی

    به یاد ایرج پزشک‌زاد تصور من از آثار قدیمی همیشه کارهایی بوده که کیفیتشان چندان در گذر زمان دوام نیاورده و دیگر ارزش تجربه کردن ندارند. اینجا هم منظور از «آثار قدیمی»، کارهایی هستند که حداقل ۵۰ سال روی شاخشان دارند. اما از آنجایی که تنها چند ماه در خارج زندگی کردن باعث شد به مفید بگویم «فایده‌مند» و حتا قبلا هم استفاده از کلماتی همچون «باهوشانه» را در کارنامه‌ی خود داشتم، لازم دانستم که سر و سامانی به فارسیم بدهم و چه روشی بهتر از کتاب خواندن! در اینترنت گشتی زدم و دیدم رمان دائی‌جان ناپلئون همیشه با افتخار در صدر جدول‌ها نشسته، بخاطر همین اهمیتی ندادم و «شوهر…